Dato for offentliggørelse
15 jan 2006 19:56
Overordnede emner
Told
Hvad er nyt?

Toldvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2005.

Toldvejledningen er opdateret med de nye lovgivningshenvisninger og gebyrer pr. 1. januar 2006.

Desuden er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I afsnit A.4 er der tilføjet en henvisning til EF-domstolens dom i sag C-11/93 (Siemens Nixdorf).

Afsnit A.8 og C.2 er opdateret, idet nye aftaler med Marokko og Israel er inkluderet.

I afsnit A.9 er der foretaget ændringer i henvisningerne til det legale grundlag. 

I øvrigt er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7552-836-3
Pdf-udgave
Toldvejl_Toldbeh_2006_1.ny1.pdf