Dato for offentliggørelse
18 Jan 2004 15:57
Overordnede emner
Told
Hvad er nyt?

Toldvejledningen er i sin helhed opdateret med de ændringer, der følger af Lov nr. 962 af 2. december 2003 om ændring af Toldloven og af visse afgiftslove, samt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om toldbehandling nr. 1007 af 8. december 2003.

A.6 Toldværdi Anvendelse af toldværdideklaration og toldværdispecifikation er præciseret.

A.7 Antidumpingtold og udligningstold Ajourføring af det legale grundlag (EKSF-relateret).

A.8 Toldpræference Ændring som følge af konsolideret protokol for Letland og ny aftale med Egypten.

A.10 Toldkontingent Oplysning om, at der skal fremlægges oprindelsescertifikat ved indførsel af visse stålprodukter, er udgået.

A.14 Aktiv forædling Ændret som følge af KFO 2286/2003 af 18. december 2003. Ændringer vedrørende Tyrkiet som følge af EKSF traktatens udløb.

A.15 Passiv forædling Ændret som følge af KFO 2286/2003 af 18. december 2003.

A.16 Midlertidig indførsel Ændret som følge af KFO 2286/2003 af 18. december 2003.

A.19 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning Ændret som følge af KFO 2286/2003 af 18. december 2003.

A.21 Toldgodtgørelse Ændret som følge af KFO 881/2003 af 21. maj 2003 og KFO 1335/2003 af 25. juli 2003.

C.2 Oprindelse Ændret som følge af ny aftale med Egypten.

D.3.4 Transportpersonale Afsnittet er udgået, da de særlige regler er ophævet.

 

ISBN-nummer
978-87-7552-495-3