Dato for offentliggørelse
29 Nov 2001 16:16
Overordnede emner
Told
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver hvert år en toldvejledning, som har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske arbejde med administrationen af toldregler og -procedure for told- og skatteregionerne samt toldcentrene. Den elektroniske udgave af Toldvejledningen ajourføres hver måned, såfremt der er ændringer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, er det derfor den elektroniske udgave af toldvejledningen som skal lægges til grund.

Ændringer i den elektroniske udgave vil fremgå af indledningen.

Toldvejledningen er endvidere disponeret således, at den med fordel vil kunne tilgodese behov for vejledning på toldområdet for speditører, revisorer og virksomheder som beskæftiger sig med udenrigshandel.

Toldreglerne fremgår af EF's toldkodeks og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt af Toldloven og Toldbehandlingsbekendtgørelsen, Internationale konventioner og aftaler.

Vejledningen består af et tekstbind og et bilagsbind. I bilagsbindet findes de toldblanketter - samt visse lister og oversigter - som skal anvendes af ToldSkat og virksomhederne, når de forskellige toldordninger benyttes.

Toldvejledningen er stort set bygget op over strukturen i toldkodeksen.

Nyt stof og væsentlige ændringer i forhold til tidligere udgave vil som udgangspunkt være markeret på denne måde.

Hvad er nyt?

A.5.1 Der er visse redaktionelle ændringer af afsnittet vedrørende undtagelser.

D.4.5.2  Vareprøver af ringe værdi.
Der er foretaget en generel omskrivning af afsnittet.

 

 

ISBN-nummer
978-87-7552-286-1