Dato for offentliggørelse
16 Jul 2012 07:38
Overordnede emner
Told
Resumé

Toldvejledning; Toldbehandling 2012-2 indeholder beskrivelser af regler og forretningsgange i forbindelse med indførsel, forsendelse og udførsel af varer.

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2012-2 er opdateret med redaktionel afslutning den 30. juni 2012.

Vejledningen er generelt opdateret som følge af ny bekendtgørelse.

 Der er indsat nyt afsnit A.0 om ICS (Import Control System)

Afsnit A.1, A.2 og D.1 er opdateret som følge af implementeringen af Manifestsystemet.

Afsnit A.5.8 er opdateret.

Afsnit A.5.10 er opdateret med nyt myndighedsnavn.

Afsnit A.5.11 er opdateret.

Dokumentationskravene i afsnit A.10.1.4.2 er opdateret.

I afsnit D.1.1.4.2 er indføjet krav om elektronisk indgivelse af IMO-fal formularer vil SafeSeaNet fra 1. juni 2015.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7121-510-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Toldvejledning; Toldbehandling - 2012-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.