Dato for offentliggørelse
15 jul 2009 07:20
Overordnede emner
Told
Resumé

-

Hvad er nyt?

Toldvejledningen; blanketter m.v. - 2009-2, er opdateret med radaktionel afslutning pr. 30. juni 2009.

Bilag 10 er opdateret gældende for Plantesundhedskontrol.

Bilag 128, opdateret blanket er indsat.

Bilagene:

 • 37, Landefortegnelse med landekoder
 • 113, Valutakoder
 • 119, Procedurekoder ved indførsel
 • 121, Koder for præferencetoldbehandling
 • 123, Punktafgiftskoder
 • 124, Supplerende oplysningskoder
 • 140, Dokumentkategorier
 • 145, Koder for transportmåde
 • 146, Certifikatkode
 • 147, Præferencedokumentationskode
 • 148, Beregningsarter - told
 • 158, Emballagekoder

Er alle ændret således, at der fremover bliver linket til toldsystemets hjemmeside, hvor koderne opdateres løbende. Koderne er således p.t. opdateret pr. den 1. juli 2009.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7059-673-2