Dato for offentliggørelse
15 Jan 2009 15:01
Overordnede emner
Told
Resumé

-

Hvad er nyt?

Toldvejledningen; blanketter m.v. er opdateret med radaktionel afslutning pr. 31. december 2008.

Bilag 31 Adresser er ajourført

Bilagene127,130,131,132 og 133 vedrørende udrydelsestruede dyr og planter er udgået og der henvises i stedet til henholdsvis Plantedirektoratet og Skov og Naturstyrelse, se venligst Toldvejledning, Toldbehandling 2009-1 kapitel A.5.10

Bilag 148 Bregningsarter - Told er opdateret.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7059-577-3