Dato for offentliggørelse
15 Jan 2006 19:42
Overordnede emner
Told
Hvad er nyt?

Toldvejledningen 2006-1; Blanketter m.v., er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2005.

Der er oprettet et nyt bilag 126 vedrørende importtilladelse for prækursorer. Endvidere er bilag 129 (eksporttilladelse for prækursorer) er opdateret.

ISBN-nummer
978-87-7552-833-9
Pdf-udgave
Toldvejl_Blanketter_2006_1.ny1.pdf