Dato for offentliggørelse
01 Dec 2003 10:14
Overordnede emner
Told
Resumé

Told- og Skattestyrelsens toldvejledning udgives kun i elektronisk form. Vejledningen har til formål at være en hjælp - et opslagsværk - i det praktiske arbejde med administrationen af toldregler og -procedurer for de regionale told- og skattemyndigheder.
 
Toldvejledningen er endvidere disponeret således, at den med fordel vil kunne tilgodese behov for vejledning på toldområdet for speditører, revisorer og virksomheder beskæftiget med udenrigshandel.
 
Toldreglerne fremgår af EF's toldkodeks og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt af Toldloven og Toldbehandlingsbekendtgørelsen, Internationale konventioner og aftaler
 
Vejledningen består af en tekstdel og et bilagsdel. I bilagsdelen findes de toldblanketter - samt lister og oversigter - som skal anvendes af ToldSkat og virksomhederne, når de forskellige toldordninger benyttes.
 
Toldvejledningen er stort set bygget op over strukturen i toldkodeksen. 
 
Redaktionen er afsluttet pr. 1. juli 2003. Fremover vil vejledningen udkomme hvert kvartal som Told- og Skattestyrelsens øvrige elektroniske vejledninger.

Told- og Skattestyrelsen

Hvad er nyt?

Blanketter, lister m.m. er nu opdateret

ISBN-nummer
978-87-7552-477-5