Dato for offentliggørelse
31 Jul 2009 13:13
Serienummer
E nr. 33
Resumé

Denne vejledning henvender sig primært til virksomheder, der køber varer i udlandet, og som derfor er eller skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som varemodtager. I vejledningen findes en beskrivelse af, hvilke varer der er pålagt punktafgift ved indførsel og afgiftssatserne samt nogle generelle regler for varemodtagere m.fl. For registrerede virksomheder (oplagshavere og varemodtagere) findes desuden en større vejledning (juridisk) om punktafgifter - Punktafgiftsvejledning. For privatpersoner, der køber varer via internettet (postordre), findes en vejledning .

Hvad er nyt?
Gyldig til
04 Jul 2012 10:47
ISBN-nummer
978-87-7059-676-3