Dato for udgivelse
11. september 2001
SKM-nummer
SKM2001.343.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-331-00148
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fradrag, malekabine, undervognsbehandling, mineralolie
Resumé

Præcisering af retningslinier vedrørende godtgørelse efter malekabine-bestemmelsen i mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 5, særligt om undervognsbehandling er omfattet.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 2
Mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 1
Punktafgiftsvejledningen 2001 F.6.4.4

På baggrund af en regionsforespørgsel har styrelsen fundet anledning til at præcisere retningslinierne vedrørende godtgørelse efter malekabine-bestemmelsen i mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 5, særligt hvorvidt autoforhandleres undervognsbehandling af brugte biler er omfattet.

Undervognsbehandling i "malekabiner

"

Det er styrelsens opfattelse, at sprøjtepåføring af et rustbeskyttelsesmiddel ikke kan anses for omfattet af godtgørelsesundtagelsen for "malekabiner" i mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 2.

Hverken en ordlydsfortolkning eller en fortolkning udfra forarbejderne til loven, som alene omtaler maling, lakering og efterfølgende tørring, kan efter styrelsens opfattelse føre til, at undervognsbehandling anses for omfattet af bestemmelsen vedrørende "malekabiner".

Undervognsbehandling i "lignende særligt indrettede rum"

Undervognsbehandlingen er heller ikke omfattet af bestemmelsen i mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 2, om "lignende særligt indrettede rum", idet der ikke er tale om fx en bilfabriks varefremstillingsproces, hvor varens karakter ændres. En autoforhandlers eller et undervognsbehandlingsfirmas undervognsbehandling er ikke en vareproduktionsproces, der ændrer varens karakter.

Den forudgående rensning og tørring

Den forud for undervognsbehandlingen foretagne rensning og tørring er ikke omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 1 om "varer, der er bestemt for afsætning". Rensningen og tørringen må anses for ydelser og ikke varer, idet forarbejdningen ikke giver godet nye egenskaber, men blot genskaber de tidligere.

Malekabiner iøvrigt

Virksomheden skal foretage særskilt måling af energiforbruget.

Malekabinen skal være et lukket rum. Dette gælder også for kabiner, der er utraditionelle p.g.a. størrelsen af det emne, der skal males/lakeres, fx maling af skorstene og vindmølletårne. Der gives fradrag, hvis kabinen er indrettet med udsugning og anlægget er godkendt efter miljøreglerne.

Der må alene foregå sprøjtning med maling eller lak og efterfølgende tørring i malekabinen. Endvidere kan der ske forudgående afdækning i f.m. maling eller lakering. Derimod må der ikke foregå fx slibning eller samling af emner i kabinen.