Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.9.12 om overgangsregler.