Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.13.4 Godtgørelsesberettigede udgifter