Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.3 Bindende svar samt bindende tatiferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger