åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.3 Ændring af skatteansættelser på grundlag af gældende regler inden lov nr. 410 af 2. juni 2003" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Beskrivelsen i G.3 omhandler den tidligere skattestyrelseslovs fristregler om skatteansættelser, der var gældende inden ændringerne i lov nr. 410 af 2. juni 2003. De inden ændringerne gældende regler finder fortsat anvendelse, hvis en anmodning om genoptagelse af en skatteansættelse er indgivet inden den 12. marts 2003, eller hvis skattemyndighederne har varslet en foretagelse eller en  ændring af en skatteansættelse inden den 12. marts 2003. I det omfang anmodning om genoptagelse eller varsling om foretagelse eller ændring af en skatteansættelse er indgivet, henholdsvis iværksat fra og med den 12. marts 2003, vil de hidtidige fristregler gælde i det omfang de skattepligtige bliver stillet gunstigere end efter de ændrede regler i lov nr. 410 af 2. juni 2003, forudsat der er tale om indkomstår inden 2000. Selv om en anmodning om genoptagelse er indgivet fra og med den 12. marts 2003 finder de med lov nr. 410 af 2. juni 2003 ændrede regler ikke anvendelse, hvis der inden den 12. marts 2003 er indgivet en tilsvarende anmodning på samme grundlag. Det er præciseret i bemærkningerne til ændringsloven, at det forhold, at genoptagelsesreglerne er ændret, ikke i sig selv bevirker, at grundlaget for at anmode om genoptagelse er nyt eller ændret.