åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G. Frister for fastsættelse af grundlaget for told, skat, moms og andre afgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indenfor told-, skat- og afgiftsområdet gælder der særlige frister for at foretage ansættelser. Hvor der i lovgivningen ikke er fastsat særlige frister, gælder reglerne om formueretlig forældelse i henhold til 1908-loven om forældelse af visse fordringer, jf. afsnit N.