Dato for offentliggørelse
16 Jul 2012 07:32
Overordnede emner
Skat
Resumé

Skatteministeriet udgiver to gange årligt en juridisk vejledning om formelle opgaver inden for skatteforvaltning. 

Vejledningen giver udtryk for Skatteministeriets opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Link til Processuelle regler på SKATs område 2012-1 og tidligere versioner

Hvad er nyt?

Hele vejledningen er nu omskrevet og link i de enkelte afsnit henviser til Den juridiske vejledning.

ISBN-nummer
978-87-7121-506-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Processuelle regler på SKATs område 2012-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.