Dato for offentliggørelse
26 apr 2023 12:18
Serienummer
E nr. 41
Resumé

Denne vejledning indeholder de regler, der gælder for virksomheders køb og salg af varer (herunder transportmidler) inden for EU.

Hvad er nyt?

Opdateret udgave med rettede henvisninger og ny tekst.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen