åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E Fordelinger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

I forbindelse med vurderingen foretager told- og skatteforvaltningen en række fordelinger jf. A.6, herunder en henføring af den enkelte ejendom til en benyttelse jf. afsnit D.

Fordelinger efter bestemmelserne i VUL § 33, stk. 2-10, fører ikke til en selvstændig vurdering af de enkelte dele af ejendommen, men alene til en fastsættelse af, hvorledes de enkelte dele efter det indbyrdes forhold indgår i den samlede ejendoms eller grunds værdi m. v.