åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.E.1 Baggrund og formelle regler mv. i forbindelse med beskatning ved død" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • baggrund for reglerne om beskatning ved dødsfald (C.E.1.1)
  • skifterettens anmeldelse af dødsfaldet (C.E.1.2)
  • pligt til at afgive oplysninger (C.E.1.3)
  • Skattestyrelsens sagsbehandlingsregler vedrørende dødsboer (C.E.1.4)
  • proklama (C.E.1.5)
  • straffebestemmelser (C.E.1.6)
  • dødsboskatters fordeling mellem stat og kommune (C.E.1.7).