Dato for offentliggørelse
07 nov 2018 14:52
Serienummer
S nr. 56
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af beviser i alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, aktieselskaber (A/S) der omfattes af reglerne for et investeringsselskab jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven).
Indberetningen af køb og salg af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skattekontrollovens § 10 B.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 23 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Vejledningen er omskrevet i ny struktur med flere afsnit.
Feltnumrene er ændret, men datastrukturen er uændret i forhold til sidste år. Feltnumrene er ændret tilsvarende på blanketterne.

ISBN-nummer
978-87-417-0423-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen