Resumé

Indhold

Dette afsnit handler om

 • baggrund og formelle regler mv. i forbindelse med beskatning ved død (C.E.1)
 • dødsboskattelovens anvendelsesområde (C.E.2)
 • dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (C.E.3)
 • uskiftede boer mv. (C.E.4)
 • boudlæg (C.E.5)
 • genoptagelse af tidligere afsluttet dødsbo (C.E.6)
 • hæftelse for dødsboets skatter og skattekrav mod afdøde (C.E.7)
 • forfaldstidspunkter, renter m.m. for skatter efter dødsboskatteloven (C.E.8)
 • boopgørelse og værdiansættelser (C.E.9)
 • skattenedslag for seniorer (C.E.10)
 • indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ved dødsfald (C.E.11)
 • virksomhedsskattelov i forbindelse med dødsfald (C.E.12)
 • arveafkald (C.E.13)
 • definitioner og forklaringer (C.E.14)
 • satser og beløbsgrænser, der kan variere fra år til år (C.E.15).
Tema(er)
Skattefritagne boer Ikke-skatteskattefritagne boer Længstlevende ægtefælle Udlodning Udlodningsmodtager Arvinger
Hvad er nyt?

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.E Dødsbobeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.