Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.E Dødsbobeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.E Dødsbobeskatning handler om

 • baggrund og formelle regler mv. i forbindelse med beskatning ved død (C.E.1)
 • dødsboskattelovens anvendelsesområde (C.E.2)
 • dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (C.E.3)
 • uskiftede boer mv. (C.E.4)
 • boudlæg (C.E.5)
 • genoptagelse af tidligere afsluttet dødsbo (C.E.6)
 • hæftelse for dødsboets skatter og skattekrav mod afdøde (C.E.7)
 • forfaldstidspunkter, renter m.m. for skatter efter dødsboskatteloven (C.E.8)
 • boopgørelse og værdiansættelser (C.E.9)
 • skattenedslag for seniorer (C.E.10)
 • indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ved dødsfald (C.E.11)
 • virksomhedsskattelov i forbindelse med dødsfald (C.E.12)
 • arveafkald (C.E.13)
 • definitioner og forklaringer (C.E.14)
 • satser og beløbsgrænser, der kan variere fra år til år (C.E.15).
Tema(er)
Skattefritagne boer Ikke-skatteskattefritagne boer Længstlevende ægtefælle Udlodning Udlodningsmodtager Arvinger
Hvad er nyt?

Faglige nyheder i afsnit C.E. Dødsbobeskatning    

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.E Dødsbobeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.