Dato for offentliggørelse
12 dec 2018 09:45
Serienummer
S nr.
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af:

  • Medarbejderaktier mv., som er omfattet af ligningsloven § 7P, for indkomståret 2018.
  • Erhvervelser af egne aktier mv. for indkomståret 2018.

Vejledningen gælder for selskaber, der yder vederlag i form af aktier, og for selskaber der erhverver egne aktier.

Indberetningspligten følger reglerne i skattekontrollovens § 10, stk. 5 om medarbejderaktier og skattekontrollovens § 7 E om erhvervelser af egne aktier.  

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 21 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Ny vejledning for selskabers indberetning af medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier.
Vejledningen er målrettet selskaber og deres rådgiver, revisor mv.

Reglerne for indberetning er uændrede.

ISBN-nummer
978-87-417-0436-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen