Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:32
Gyldig til
22. januar 2012
ISBN-nummer
978-87-7121-169-6
Resumé

Skatteministeriets juridiske vejledninger er i øjeblikket ved at blive skrevet om til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning. Dette er 4. udgave af Den juridiske vejledning. I indholdsfortegnelsen kan du se de afsnit, der er skrevet om og indgår i Den juridiske vejledning.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.