Dato for udgivelse
09 jul 2001 12:55
SKM-nummer
SKM2001.267.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-309-00168
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, lønsumsafgift, spilleautomater
Resumé

Styrelsen har besvaret en henvendelse fra en brancheforening om den momsmæssige behandling af det beløb, som en automatoperatør oppebærer fra en kontantspilsautomat

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 12
Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1

Told- og Skattestyrelsen har besvaret en henvendelse fra en brancheforening om den momsmæssige behandling af det beløb, som en automatoperatør oppebærer fra en kontantspils automat, drevet efter reglerne i Lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater.

En automatoperatør driver typisk virksomhed ved opstilling og drift af spilleautomater. Operatøren afgiver en procentandel af spillet til den virksomhed, hvori spilleautomaten fysisk er opstillet (restaurant/spillehal), henholdsvis modtager en procentandel af spillet herfor.

Styrelsen har udtalt, at operatørens momsmæssige behandling af indtægterne fra kontantspils automater afhænger af, om operatøren udlejer spilleautomaterne eller om operatøren udbyder spillet. I vurderingen heraf indgår, hvem der har tilladelse til drift af den gevinstgivende spilleautomat - operatør eller restauration/spillehal.

Spillemyndigheden har i oktober 2000 udsendt Nyhedsbrev 2 om gevinstgivende spilleautomater, som bl.a. indeholder et afsnit om, hvem der er tilladelsesindehaver:

"Tilladelsesindehaveren er den, der har tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater på den pågældende lokalitet. Spillemyndigheden udsteder én tilladelse pr. spillested (restauration med alkoholbevilling eller spillehal).

En tilladelsesindehaver kan have tilladelse til drift af spilleautomater på flere lokaliteter. Eksempelvis kan den samme tilladelsesindehaver have tilladelse til drift af spilleautomater på flere restaurationer med alkoholbevilling og/eller spillehaller, hvor hvert spillested har sin egen tilladelse.

Det er ikke nødvendigt, at tilladelsesindehaveren er den samme, der ejer den fysiske lokalitet, hvor de gevinstgivende spilleautomater opstilles.

Det kan f.eks. være en opstiller (operatør) og en restauration med alkoholbevilling, hvor det er opstilleren, der har tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater på den pågældende restauration, og dermed er den afgiftspligtige. Restaurationen har alkoholbevillingen, som tilladelsens gyldighedsperiode følger.

Det er tilladelsesindehaveren, der har ansvaret for, at spillestedet drives i overensstemmelse med loven."

Automatoperatøren er tilladelsesindehaver

Når operatøren har tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater, er han omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, for de spilleautomater, der er omfattet af tilladelsen, uanset hvilken lokalitet automaterne er opstillet på, og skal ikke betale moms af spilleomsætningen.

Som udbyder af momsfrit spil om penge, er operatøren afgiftspligtig efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Den virksomhed, hvor spilleautomaterne fysisk er opstillet (restauration/spillehal), skal ikke betale moms af den procentandel af omsætningen, som operatøren afgiver for dennes medvirken til gennemførelse af spillet. Styrelsen anser virksomhedens tjenesteydelser (servicering af spillerne m.v.) som en integreret del af det momsfri spil, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Virksomheden (restauration/spillehal) er afgiftspligtig efter lønsumsafgiftsloves § 1, stk. 1.

Restauration/spillehal er tilladelsesindehaver

Når en restauration/spillehal har tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater er denne omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, og skal ikke betale moms af spilleomsætningen.

Som udbyder af momsfrit spil om penge er restaurationen/spillehallen afgiftspligtig efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Operatøren skal betale moms af det vederlag han modtager fra tilladelsesindehaveren for udlejning af automaterne. Det er uden betydning, om lejen udgør en fast pris eller om lejen udgør en procentandel af omsætningen. Det er styrelsens opfattelse, at lejeudgiften for restaurationen/spillehallen må anses som en udgift på lige fod med andre udgifter til varer og ydelser i forbindelse med disses drift af gevinstgivende automater.

Styrelsen anser således ikke operatørens tjenesteydelser (udlejning og vedligeholdelse m.v. af automaterne) som en integreret del af det momsfri spil, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Else Veggerby

/Lars Rendboe