Dato for offentliggørelse
28 dec 2007 10:06
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne om beregning af de personlige indkomstskatter m.v. for indkomståret 2007

Hvad er nyt?

I afsnit B.7.1 er eksemplerne 7 og 8 rettet således, at der som tidligere anvendes dageantal og ikke antal påbegyndte måneder ved helårsomregning af indkomster for delårsansatte personer, der ikke er i uskiftet bo.

I afsnit E.4.2 om uskiftet bo mv. er det ved eksemplerne 65 og 66 bemærket, at metoden til omregning til helårsindkomst først fra og med indkomståret 2008 vil være ændret fra brug af dageantal til brug af antal påbegyndte måneder (og kun i forbindelse med uskiftet bo vil måneder blive brugt).  

ISBN-nummer
978-87-7059-294-9
Pdf-udgave
beregn_personl_indkomstskat_2007.pdf