Dato for offentliggørelse
10 Jul 2012 09:37
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne om beregning af de personlige indkomstskatter m.v. for indkomståret 2012, inkl. reglerne fra og med 2012 om kompensation for forringelser som følge af skattereform 2.0 fra 2009.

Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-7121-491-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2012" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.