Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:22
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både SKATs medarbejdere, virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?

Højesteret har ved dom SKM2010.726.HR truffet afgørelse om, at en lokalforening i en landsdækkende organisation, der organiserer både selvstændige og lønmodtagere, ikke skulle betale lønsumsafgift af honorarer udbetalt til bestyrelsesformanden, kassereren og klageudvalgsmedlemmer m.v., da der ud fra en helhedsvurdering ikke var grundlag for at anse dem for ansatte i foreningen. Skatteministeriet har i SKM2011.299.SKAT meddelt, at faglige foreninger, der har betalt lønsumsafgift af honorarer, hvor der ud fra en helhedsvurdering ikke er grundlag for at anse honorarmodtagerne for ansatte i foreningen, kan anmode om tilbagebetaling af den for meget betalte lønsumsafgift.

Landsskatteretten fandt i SKM2011.303.LSR, at behandlinger udført af et specialsygehus ved levering mod vederlag i henhold til driftsoverenskomst indgået med en region var lønsumsafgiftspligtig.

Se oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

ISBN-nummer
978-87-7121-185-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.