Dato for offentliggørelse
15 Apr 2008 07:51
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både , virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for  opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?
Højesteret har i SKM2008.30.HR fundet, at virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser, der efter deres karakter er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, skal anses for afgiftspligtige virksomheder efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, første punktum, selv om de finansielle tjenesteydelser leveres til aftagere uden for EU, således at ydelserne ikke i momsmæssig henseende har leveringssted her i landet.
ISBN-nummer
978-87-7059-369-4
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.