Dato for offentliggørelse
17 Jul 2007 08:10
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både , virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for  opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?

Skatterådet fandt i SKM2007.335.SR, at visse ydelser i form af tilbud efter den sociale servicelov om beskyttet beskæftigelse, var momsfritaget social forsorg og bistand. Ydelserne var dermed også fritaget fra lønsumsafgift.

Der er indarbejdet yderligere tre afgørelser mv. i den nye vejledning.

ISBN-nummer
978-87-7059-171-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2007-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.