Dato for offentliggørelse
16 Apr 2007 09:10
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både , virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for  opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?
Der er indarbejdet en dom fra Østre Landsret om boligselskabers afgiftspligt og et bindende svar fra Skatterådet om afkast fra investeringer i værdipapirer mv.
ISBN-nummer
978-87-7059-116-4
Pdf-udgave
10_Lonsum.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2007-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.