Dato for offentliggørelse
15 jan 2007 07:44
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både , virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for  opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?

Vejledningens afsnit B.2.5.2 (fællesregistrering), C.4.1.2 (afgiftsgrundlag) og C.4.1.3 (skønsmæssig fordeling) er ajourført som følge af den nye lønsumsafgiftsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Derudover er en kendelse fra Landsskatteretten om afgrænsning af virksomheder inden for den finansielle sektor indarbejdet i C.1.1.2.

ISBN-nummer
978-87-7059-066-4
Pdf-udgave
10_Lonsum_2007_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2007-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.