Dato for offentliggørelse
15. oktober 2004
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver hermed 2. udgave af vejledning om lønsumsafgift, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både ToldSkat, virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

ISBN-nummer
978-87-7552-583-6
Pdf-udgave
2004_4.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2004 - 4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.