Dato for offentliggørelse
15. juli 2004
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Pdf-udgave
2004_3.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2004 - 3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.