Dato for offentliggørelse
18 jan 2004 15:34
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver vejledningom lønsumsafgift, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både ToldSkat, virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

ISBN-nummer
978-87-7552-492-9
Pdf-udgave
2004_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2004 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.