Dato for offentliggørelse
16 jul 2012 07:25
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

Vejledningen er omskrevet og flyttet til den Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B om lønsumsafgift, afsnit A.B om angivelse og afregning og afsnit G.A om inddrivelse.

Hvad er nyt?

Vejledningen er omskrevet og flyttet til den Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B om lønsumsafgift, afsnit A.B om angivelse og afregning og afsnit G.A om inddrivelse.

ISBN-nummer
978-87-7121-503-8