Dato for udgivelse
02 jul 2001 16:49
SKM-nummer
SKM2001.241.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4357-00671
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattefri aktieombytning, aktionæroverenskomst, afslag, reel majoritet, vetoret
Resumé

To aktionærer, der tilsammen ejede majoriteten af kapital og stemmer i et selskab ville foretage en skattefri aktieombytning. Holdingselskabets majoritet blev indskrænket af en aktionæroverenskomst, der gav bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf flertallet skulle vælges af mindretalsaktionærerne, vetoret til alle væsentlige beslutninger i selskabet. Ligningsrådet gav afslag med den begrundelse, at holdingselskabet derved ikke opnåede den reelle majoritet i driftsselskabet.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2
Ligningsvejledningen 2000 S.G.17.1

To personer, der tilsammen ejede 62,2% af kapital og stemmer i et IT-selskab anmodede om tilladelse til skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningsloven § 13, stk 1 og 2.

Aktieombytningen ønskedes gennemført således, at de to aktionærer indskød deres aktieposter i et til lejligheden nystiftet holdingselskab mod at blive vederlagt med aktier i holdingselskabet.

Der skulle ikke ydes kontant vederlag.

Det fremgik af en aktionæroverenskomst, at de to aktionærer kun kunne udnævne to af bestyrelsens fem medlemmer. Det var forudsat i aktionæroverenskomsten, at denne ret ved aktieombytningen blev overtaget af holdingselskabet. Samtidigt var der givet veto-ret til fire af bestyrelsens medlemmer ved vedtagelse af alle væsentlige beslutninger, herunder til de tre medlemmer af bestyrelsen, som skulle vælges af mindretalsaktionærerne.

Ligningsrådet lagde vægt på, at holdingselskabet på grund af vetoretten ikke ved aktieombytningen reelt opnåede flertallet af stemmerne i driftsselskabet, hvilket er et objektivt krav i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13. Betingelserne for at opnå tilladelse til en skattefri aktieombytning fandtes således ikke at være opfyldt.

De to berørte kommuner havde begge indstillet, at der blev givet tilladelse til anmodningen, mens den lokale told- og skatteregion havde indstillet et afslag med henvisning til, at holdingselskabet ikke reelt ville opnå flertallet af stemmerne i driftsselskabet. Told- og Skattestyrelsen havde ligeledes indstillet et afslag.