åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.8 Arbejdsudleje" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hvervgiveren (den danske virksomhed eller person) skal indberette og indbetale arbejdsudlejeskat og AM-bidrag vedrørende arbejdsudleje, se afsnit C.1.3.

Indberetningen skal indeholde oplysning om

  • hvervgiverens navn, adresse og CVR/SE-nummer,
  • arbejdsudlejers navn og adresse
  • periode som A-skatten og AM-bidraget vedrører,
  • udenlandske lønmodtageres navn, adresse og bopælsland
  • fødselsdato for hver lejet person,
  • indeholdelsesdatoen
  • beregningsgrundlaget i danske kroner
  • beregnet AM-bidraget i danske kroner
  • beregnet arbejdsudlejeskat i danske kroner

Hvervgiveren kan indberette arbejdsudlejeskat og AM-bidrag på blanketterne, 01.010 - vedrørende månedlig indberetning af arbejdsudlejede udenlandske lønmodtagere og 01.011 - vedrørende ændring af indberetning af arbejdsudlejede udenlandske lønmodtagere. Der skal indberettes for hver måned hvervgiveren lejer udenlandsk arbejdskraft. Se vejledningen "Arbejdsudleje" Hvad skal du gøre, hvis du som dansk virksomhed eller person skal indeholde arbejdsudlejeskat?.