åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "B.1 Diverse lønmodtagerindkomster" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

I dette afsnit behandles reglerne om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag vedrørende personer, der har lønindkomst mv. fra beskæftigelse udført her i landet for en dansk arbejdsgiver.