Dato for offentliggørelse
23 Jan 2012 07:16
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen er blevet opdateret med de seneste afgørelser, ny lovgivning og satser

Hvad er nyt?

I denne udgave af vejledningen er bl.a. følgende lovændring indarbejdet: Lov nr. 1382 af 28/12 2011, som bl.a. afskaffer multimediebeskatningen og genindfører de indtil 2010 gældende regler om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse med diverese tilpasninger, ophæver skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger og ophæver skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer mv.

ISBN-nummer
978-87-7121-341-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag; 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.