Dato for offentliggørelse
21 jan 2011 12:05
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen er blevet opdateret med de seneste afgørelser, ny lovgivning og satser

Hvad er nyt?

Halvårlig ajourføring, redaktionelle ændringer.

Med virkning fra indkomståret 2011 er AMBL ændret. Der skal fremover betales AM-bidrag af både dansk og udenlandsk arbejdsindkomst samt indkomst ved selvstændig virksomhed, uanset om den pågældende er socialt sikret i Danmark eller i udlandet.

ISBN-nummer
978-87-7121-018-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag; 2011-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.