Dato for offentliggørelse
19 jan 2010 12:37
Overordnede emner
Skat
Resumé

-

Hvad er nyt?
-
ISBN-nummer
978-87-7059-763-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag; 2010-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.