Dato for offentliggørelse
15 jan 2009 14:35
Overordnede emner
Skat
Resumé

-

Hvad er nyt?

Teksten i afsnit M er slettet. I afsnit M.1 er der konsekvensrettet som følge af lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

ISBN-nummer
978-87-7059-565-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag; 2009-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.