Dato for offentliggørelse
15 jan 2008 11:13
Overordnede emner
Skat
Resumé
Skat
Hvad er nyt?

Pensionsbeskatningsloven er ændret med virkning fra 1. januar 2008, således at der fra 1. januar 2008 kan opnås fradrag/bortseelsesret for indbetalinger til godkendte pensionsordninger oprettet i et andet EU/EØS land. Ordningen skal være godkendt af SKAT, før der kan opnås fradrag.

SP-bidrag er desuden suspenderet i 2008.

ISBN-nummer
978-87-7059-304-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag; 2008-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.