Dato for offentliggørelse
15 Jan 2007 07:42
Overordnede emner
Skat
Resumé
Skat
Hvad er nyt?

Der er alene foretaget redaktionelle ændringer

ISBN-nummer
978-87-7059-065-6
Pdf-udgave
01_Indeholdelse A_skat_2007_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag; 2007-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.