Dato for offentliggørelse
15 jan 2006 19:32
Overordnede emner
Skat
ISBN-nummer
978-87-7552-831-2
Pdf-udgave
Indeh_A_skat_2006_1.ny1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag; 2006-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.