Dato for offentliggørelse
18 jan 2004 15:12
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen indeholder en gennemgang af de regler og den praksis, der gælder for indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag. Der er henvisninger til retsgrundlag og afgørelser.
 
Vejledningen har til formål at være en hjælp i arbejde med vejledning og kontrol vedrørende indeholdelse, opkrævning mv. af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag hos arbejdsgivere m.fl.
 
Vejledningen henvender sig endvidere til større virksomheder, som er interesseret i yderligere og mere uddybet information end den, der findes i Told- og Skattestyrelsens basispjece om trækordningen, "Løn ", eller i "Leksikon ".
 

ISBN-nummer
978-87-7552-501-1
Pdf-udgave
2004_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag; 2004 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.