Cigaretter § 1, stk. 1

Afgiftsværdi § 28, stk. 1-3

Afgiftsværdien for cigaretter - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgiften og moms.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af SKAT skønnet detailpris.

Restaurationer

Cigaretter, der udleveres i restaurationer mv., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan dog sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket, og som svarer til tillæg af betjeningsafgift, ferietillæg af betjeningsafgiften og moms af disse beløb.

Fastpris

Virksomheder, der er autoriseret eller registreret for fremstilling eller modtagelse af cigaretter og røgtobak, skal håndhæve, at disse varer i detailhandlen ikke sælges til en anden pris end stempelmærkeprisen. Det følger af lov nr. 938 af 27. december 1991 om faste priser på tobaksvarer.

Røgtobak § 1, stk. 1-2

Afgiften er:

Røgtobak Fra 1. april 2012 til 31. december 2013 Fra 1. januar 2014
Groftskåret røgtobak
Finskåret røgtobak

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af cigaretter og røgtobak har tidligere udgjort:

Cigaretter
01.04.1986-30.09.2003: 60,68 øre pr. stk. + 21,22 pct.
01.10.2003-08.01.2005: 48,92 øre pr. stk. + 21,22 pct.
09.01.2005-31.12.2009: 63,66 øre pr. stk. + 13,61 pct.
01.01.2010-01.07.2010: 62,98 øre pr. stk. + 20,80 pct.

Røgtobak
01.01.1996-31.12.2000: Pladetobak mv. 350 kr. pr. kg - Anden røgtobak 400 kr. pr. kg.
01.01.2001-31.12.2009: Pladetobak mv. 402,50 kr. pr. kg - Anden røgtobak 452,50 kr. pr. kg.
01.01.2010-01.07.2010: Pladetobak mv. 522,50 kr. pr. kg - Anden røgtobak 572,50 kr. pr. kg.