Afgiftsfritagelse
§ 24, stk. 2
Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Landsskatteretten har den 13. februar 2004 truffet afgørelse i en sag, jf. SKM2004.123.LSR om et selskab, der lejede et større parti lyskæder til juleudsmykning af en amerikansk udlejer. Selskabet fandtes pligtigt at betale glødelampeafgift ved anvendelsen af lyskæderne, og selskabet blev ikke anset for berettiget til at få gjortgjort glødelampeafgiften, når lyskæderne efter brug udføres af Danmark.


§ 24, stk. 3 Der er afgiftsfrihed for varer leveret til diplomater mv., se E.A.1.7.


Afgiftsgodtgørelse
§ 24, stk. 1, 2. pkt.
Virksomheder, der ikke er registreret efter loven, kan få afgiftsgodtgørelse for varer, der leveres til udlandet. Dette gælder også for varer, som udføres efter at være monteret i apparater mv., herunder apparater, der indbygges i lystfartøjer, som derefter eksporteres, eller varer, som genudføres i uforandret og ubrugt stand. SKAT kan give yderligere oplysninger om betingelserne for afgiftsgodtgørelse.