§ 9aVirksomheder nævnt under punkt 3, i F.3.3, skal anmelde sig til registrering hos ToldSkat.

Registreringen som varemodtager gælder for mindst 2 år.